DOMOV OBVESTILA LOVIŠČE DIVJAD LOVSKI_DOM FOTOGRAFIJE
LZS | ZAKONODAJA | ARSO | FORUM LOV

KONTAKT


Elektronska pošta:
mi.smo.lovci@gmail.com

Naslov:
Lovska Družina Bučka
Bučka 2a
8276 Bučka

Zemljevid:
Bučka na Dolenjskem

SPLETNA STRAN

Izdelava: Mitja Pirman, Maj 2012

Gradiva na spletnih straneh LD Bučka so last članov. Uporaba gradiv s spletne strani je dovoljena zgolj z odobritvijo odgovornega predstavnika LD Bučka, oziroma urednika spletne strani.

lovišče ld bučka:

IME LOVIŠČA: BUČKA
ŠIFRA LOVIŠČA : 0705
LUO: Posavsko


OPIS MEJE LOVIŠČA:

Od vasi Čučja Mlaka vzhodno po cesti do gozdne poti, ki vodi severno proti Malem Grezu in Čolnišču, nato severno proti vasi Gomila (občinska meja), nato severno mimo vasi Štrit, naprej do ceste Bučka-Raka, nato severovzhodno po cesti čez Zabukovje pri Raki do potoka Račna. Nato gorvodno, severozahodno po potoku do domačije Cerovšek, nato zahodno po poti do ceste za Brezovo, naprej čez vas po cesti v Križe, Gomilo, Prevole in po cesti v Veliko Hubajnico ter zahodno skozi Malo Hubajnico. Naprej jugozahodno čez Okič na Sleme. Naprej po katastrski meji med k.o. Stara Vas in Bučka po dolini pod Staro Bučko na vas Resa in naprej popotoku Martink (po meji k.o. Mršeča vas, Bučka in Površje) in naprej južno vse do izhodiščne točke.

klikni sliko za povečavo

NEPRIJAVLJEN
OBISKOVALEC

ID imetnika na lovski izkaznici: