DOMOV OBVESTILA LOVIŠČE DIVJAD LOVSKI_DOM FOTOGRAFIJE
LZS | ZAKONODAJA | ARSO | FORUM LOV

KONTAKT


Elektronska pošta:
mi.smo.lovci@gmail.com

Naslov:
Lovska Družina Bučka
Bučka 2a
8276 Bučka

Zemljevid:
Bučka na Dolenjskem

NAŠA DIVJAD - lovne dobe

Klik za povečavo

Divji prašič (Sus scrofa)

Lovna doba

merjasec: 1.1. - 31. 12.
svinja: 1.7. - 31.1.
ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

Srna (Capreolus capreolus L.)

Lovna doba

srnjak, lanščak: 1. 5. - 31. 10.
srna, mladiči obeh spolov: 1. 9. - 31. 12.
mladica: 1. 5. - 31. 12.

Klikni za povečavo

Navadni jelen (Cervus elaphus)

Lovna doba

jelen: 16. 8. - 31. 12.
košuta: 1. 9. - 31. 12.

teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

Lisica (Vulpes vulpes)


Lovna doba

1. 7. - 15. 3.

Zajček na paši

Poljski zajec (Lepus europaeus)


Lovna doba

1. 10. - 15. 12.

Jazbec (Meles meles)


Lovna doba

1. 8. - 31. 12.

Mladi kuni belici

Kuna belica (Martes foina) --> na sliki

Kuna zlatica (Martes martes)

Lovna doba

1. 11. - 28. 2.

Siva vrana (Corvus cornix)

Lovna doba


10.8. - 28. 2.

Šoja (Garrulus glandarius)

Lovna doba

20.8.. - 28. 2.