O LOVSKI DRUŽINI BUČKA

Lovska družina Bučka je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč, ter zaradi drugih, z lovstvom povezanih dejavnosti in je članica Lovske zveze Slovenije.

Ustanovitev

Začetki delovanja Lovske družine Bučka segajo v leto 1968, ko je trinajst krajanov Bučke (sicer članov LD Raka) vložilo na takratno Skupščino Občine Sevnica prošnjo za vpis v register o ustanovitvi Lovske družine Bučka. Tako se je 19.5.1968 oblikovala nova Lovska Družina Bučka.

Osnovne naloge Lovske Družine in njenih članov so:

  • Skrb za divjad in ohranjanje njenega naravnega življenjskega prostora
  • Upravljanje z loviščem in izvajanje lovsko-gojitvenega načrta, skladno z usmeritvami pristojnih državnih organov
  • Tvorno sodelovanje z Bučenskimi krajani, kmetovalci in lastniki zemljišč ter ostalimi lokalnimi društvi

Članstvo ter organi Lovske Družine Bučka

Lovska družina Bučka šteje 38 članov, od teh je ena članica. Povprečna starost naših članov je 60 let. Vsi člani prispevamo svoj delež k izvajanju vsakoletnega lovsko upravljavskega načrta, za stalen nadzor v lovišču pa skrbijo trije lovski čuvaji.

Člani LD Bučka se lahko prijavite za vpogled v evidenco članstva


Uspešno delovanje Lovske Družine pa je v veliki meri odvisno od zaslužnih posameznikov v upravnem odboru, ki vlagajo veliko dela in energije v izvajanje vseh potrebnih organizacijskih in operativnih nalog ter zadolžitev.

Člani upravnega odbora v aktualnem mandatu so:

Anton Kovacic

Anton Kovačič

Starešina

Predstavlja Lovsko Družino ter jo zastopa pred državnimi in drugimi organi v državi in tujini, v organih Lovske Zveze Slovenije in v območnem združenju upravljavcev. Koordinira aktivnosti ostalih članov upravnega odbora.

Adi Gomboc

Adam Gomboc

Namestnik Starešine

Sodeluje pri upravljalskih in operativnih aktivnostih.

Andrej Lisec

Andrej Lisec

Gopodar

Skrbi za izvajanje gojitvenih smernic v Lovski Družini, je odgovorna oseba za področje gospodarjenja z divjadjo in vodenja evidenc o odvzemih z lovišča. Organizira, usklajuje in spremlja delovne akcije v lovišču.

Mirko Hocevar

Mirko Hočevar

Blagajnik

Skrbi za finančno in materialno poslovanje Lovske Družine v skladu z internim pravilnikom in slovenskimi računovodskimi standardi za društva.

Robert Rodic

Robert Rodič

Tajnik

Opravlja administrativne in tehnične naloge v zvezi z delom Lovske Družine, vodi zapisnike o sejah upravnega odbora, vodi evidenco članstva.

Darko Pungersic

Darko Pungeršič

Kinološki Referent

Vzdržuje kinološke evidence, zastopa Lovsko Družino v regijski kinološki zvezi, koordinira udeležbo vodnikov s psi na ocenjevanjih in kinoloških prireditvah.

Darko Pungersic

Tomaž Marjetič

Hišnik

Skrbi za vzdrževanje objektov v lasti Lovske Družine

Naša divjad

V lovišču je prisotna srnjad, jelenjad, divji prašič, damjak, lisica, poljski zajec, v prehodu tudi šakal in medved. Od nelovnih živali je v nižinskem delu lovišča v zadnjem času prisoten bober, prehodno pa tudi divja mačka.

Srna

Capreolus capreolus

Divji prašič

Sus scrofa

Damjak

Dama dama

Poljski zajec

Lepus europaeus

Jelen

Navadni jelen

Cervus elaphus

Kuna belica in zlatica

Martes martes, Martes foina

lisica

Vulpes vulpes

jazbec

Meles meles

Šoja

Garrulus glandarius

Raca mlakarica

Anas platyrhynchos

Siva vrana

Corvus cornix

Lovišče LD Bučka

Lovišče LD Bučka se razteza na 2134 ha, od zahodnih obronkov krakovskega gozda na jugu v hribovnat svet Dolenjske na severu. Lovne površine v lovišču je 2047 ha, gozdnih površin 1064 ha, kmetijskih površin 1064 ha in jezero v velikosti 1,42 ha. Lovišče se začne pri nadmorski višini 153 m, najvišji del lovišča pa je na 495 m nadmorske višine.

Člani LD Bučka se lahko prijavite za dostop do interaktivnega zemljevida z lokacijami lovskih objektov (prež, solnic, krmišč...).


Kontaktni podatki

Naslov:

Lovska družina Bučka, Bučka 2, 8276 Bučka

Prijave poginule ali povožene divjadi:

Uprava RS za zaščito in reševanje: 112

Povezave

Povezave do nekaterih uporabnih spletnih strani: